Skip to main content Skip to search

Archives for Uncategorized

Lederutvikling som beviselig endrer atferd – Konsulentguiden

NUDGEit er stolte og blir motiverte av å samarbeide med konsulentene i Marshmallow marshmallow.no som gjennomfører lederutvikling som beviselig endrer atferd. Med 2 av sine prosjekter i 2020 er de nominert til Konsulentprisen av Konsulentguiden og Virke. NUDGEit leverer de verktøy som brukes til å måle de endringene som skjer i endringsprosessene. Du kan lese mer om de gjennomførte oppdragene her https://www.konsulentguiden.no/konsulentprisen/hvordan-gjennomfore-lederutvikling-som-beviselig-endrer-atferd/ 

Ta kontakt på post@nudgeit.no dersom du ønsker mer informasjon.

LES MER

Er du leder, salgssjef, ansvarlig for HR/lederutvikling eller selvstendig konsulent?

Vår samarbeidspartner Marshmallow, vil nok en gang gi et gratis bidrag til korona dugnaden.

Er du kjent med at omfattende studier viser 60-95% av endringsprosesser ikke kan bevise eller dokumentere effekter i ettertid?

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan gjennomføre endringsprosesser som beviselig fører til endring i virksomheter?

Onsdag 27. mai kl. 16 setter vi i gang en ny serie på fire webinarer som hvert enkelt varer 1,5 timer med temaet:

«EBC –Evidence Based Change«

Webinarene bygger på anerkjent forskning beskrevet i boken “Endringskoden”, bestselgeren fra Hegnar Media, oktober 2019. Du får unik kunnskap om atferdsøkonomisk forskning og metoder for atferdsendring, og lærer hvordan designe en evidensbasert endringsprosess i en virksomhet, herunder:

– hjernens motivasjons- og beslutningssystemer
– growth og fixed mindset
– deliberate practice
– dytter design (choice architecture)
– psykologisk trygghet i team
– handlingsregler i team
– læringskultur

Basert på erfaring, og vårt ønske om dialog med deltakerne ønsker vi maks 25 deltakere på webinarene.

De som deltar vil få Endringskoden som gave.

Er du interessert og ønsker å melde deg på eller få mer informasjon, send mail til: post@marshmallow.no

Dette sier fornøyde deltagere:

“Anbefales! Dyktige kursholdere, med klare forventninger som sørger for at deltakerne virkelig får fylt opp verktøykassa”

Adelèn Øverlien, Learning specialist hos IKEA Group

“Deltagelsen på webinaret Evidens basert coaching var utrolig interessant og fikk meg til å tenke nytt rundt mange av mine eksisterende tankesett. Det gav en god innsikt i hvordan skape en læringskultur som utnytter det potensiale som bor i hver enkelt og løfter medarbeidere og organisasjonen til et høyere prestasjonsnivå. Etter webinarene ser jeg at måten vi tradisjonelt driver utvikling og kursing av medarbeidere ikke gir den effekten vi kan oppnå ved å være bevisst hva som trigger endring og endre kontekst for å styrke dette. Jeg fikk godt innblikk i forskning  og metodikk for å forstå våre vaner og automatiske handlingsmønstre, som bidrar til at vi ikke klarer å opprettholde endring over tid, og hva som skal til for å bygge et utviklingsløp som skaper varige endringer. Dette har gitt meg et helt annet utgangspunkt for hvordan jobbe med medarbeider-, leder- og organisasjonsutvikling.”

Solveig Risan, HR manager, Flügger

LES MER

Atferdskonferansen 2019 – Hvordan blir de beste best?

Fra venstre: Kjetil Bjerkestrand, Alexander Wefald, Hilde Midthjell, Asbjørn Rachlew, Jon Ivar Johansen, dr. Anders Ericsson og André Haaland.

Årets konferanse ble holdt mandag 6. mai på hotell Bristol i Oslo, med vår dyktige Marshmallow-kollega André Haaland som konferansier. Førstemann ut til å snakke var vår egen Jon Ivar Johansen som ga en flott innføring i hvorfor vi tar irrasjonelle valg ut ifra et atferdsøkonomisk perspektiv.

Etter Jon Ivars innlegg, fremførte fiolinist Arve Tellefsen og komponist Kjetil Bjerkestrand vakker musikk som satt den rette stemning for resten av konferansen. Arve og Kjetil er musikere i verdensklasse, og det var nettopp musikere hovedforedragsholder dr. Anders Ericsson begynte å studere da han ville finne ut hva som gjør at noen blir eksperter på sitt felt. Dr. Ericsson holdt tre innlegg om det han har forsket mest på de siste 30 årene: deliberate practice. Mange forbinder han kanskje med den såkalte 10 000-timersregelen, altså at man må trene 10 000 timer for å bli god i noe. Dr. Ericsson forklarte at dette må tas med en klype salt og at hvordan du trener er viktigere enn antall timer du trener. Gjennom eksperimenter og observasjoner har han funnet noen fellestrekk mellom de som blir best:

  • De jobber med en coach/mentor/veileder
  • De setter seg mål utenfor komfortsonen
  • De fokuserer på det som vil gjøre dem bedre
  • De får kontinuerlig og konkret feedback på det de gjør

Mellom dr. Ericssons innlegg fikk vi høre hvordan teorien kan se ut i praksis. Tidligere OL-deltaker Alexander Wefald snakket om sine erfaringer med å gå fra å være toppidrettsutøver til å jobbe med ledelse og salg. Wefald er blant annet opptatt av å sette fokus på aktiviteter og hva vi gjør, fremfor å kun fokusere på sluttresultater og prestasjoner. Ifølge Wefald er det gjennom fokus på gode rutiner og felles praksis at resultatene kommer – både i OL-forberedelser og i næringslivet.

En annen som har oppnådd gode resultater i løpet av sin karriere, er Hilde Midthjell. Selv om hun fikk toppkarakterer på medisinstudiet, valgte hun å hoppe av for å bli gründer. Hun hadde lite erfaring med business, men bøttevis med disiplin og hårete mål. Etter 20 år hadde selskapet hennes Dermagruppen 400 millioner i omsetning med 19 millioner på bunnlinjen. Etter å ha solgt Dermagruppen, kunne Hilde valgt å bli i komfortsonen, men hun valgte heller å ta fatt på et nytt prosjekt: Nemlig å snu Dale of Norway etter ni år med røde tall. Dette klarte hun etter relativt kort tid.

Det kan være fristende å bli i komfortsonen og fortsette slik man alltid har gjort. Konferansens siste foredragsholder, Asbjørn Rachlew, vet mye om det. I løpet av sin karriere som etterforsker har han blant annet jobbet med å få alle i Politiet til å bruke samme, evidensbaserte avhørsmetode. Det var ikke lett, men det var et viktig tiltak for å øke kvaliteten på avhør av mistenkte. I tillegg var han en pådriver for å innføre videoopptak av alle avhør, noe som har bidratt til mer åpenhet rundt praksis og ikke minst gjort det lettere å få feedback fra kolleger. Dette er helt i tråd med dr. Ericssons forskning, som sier at feedback er essensielt for forbedring.

Vi i NUDGEit syns årets konferanse hadde et spennende tema og inspirerende foredragsholdere. Vi oppfordrer alle som er opptatt av forskning, næringsliv og offentlig virksomhet til å delta på neste års konferanse!

LES MER