Vår samarbeidspartner Marshmallow, vil nok en gang gi et gratis bidrag til korona dugnaden.

Er du kjent med at omfattende studier viser 60-95% av endringsprosesser ikke kan bevise eller dokumentere effekter i ettertid?

Er du interessert i å lære mer om hvordan du kan gjennomføre endringsprosesser som beviselig fører til endring i virksomheter?

Onsdag 27. mai kl. 16 setter vi i gang en ny serie på fire webinarer som hvert enkelt varer 1,5 timer med temaet:

«EBC –Evidence Based Change«

Webinarene bygger på anerkjent forskning beskrevet i boken “Endringskoden”, bestselgeren fra Hegnar Media, oktober 2019. Du får unik kunnskap om atferdsøkonomisk forskning og metoder for atferdsendring, og lærer hvordan designe en evidensbasert endringsprosess i en virksomhet, herunder:

– hjernens motivasjons- og beslutningssystemer
– growth og fixed mindset
– deliberate practice
– dytter design (choice architecture)
– psykologisk trygghet i team
– handlingsregler i team
– læringskultur

Basert på erfaring, og vårt ønske om dialog med deltakerne ønsker vi maks 25 deltakere på webinarene.

De som deltar vil få Endringskoden som gave.

Er du interessert og ønsker å melde deg på eller få mer informasjon, send mail til: post@marshmallow.no

Dette sier fornøyde deltagere:

“Anbefales! Dyktige kursholdere, med klare forventninger som sørger for at deltakerne virkelig får fylt opp verktøykassa”

Adelèn Øverlien, Learning specialist hos IKEA Group

“Deltagelsen på webinaret Evidens basert coaching var utrolig interessant og fikk meg til å tenke nytt rundt mange av mine eksisterende tankesett. Det gav en god innsikt i hvordan skape en læringskultur som utnytter det potensiale som bor i hver enkelt og løfter medarbeidere og organisasjonen til et høyere prestasjonsnivå. Etter webinarene ser jeg at måten vi tradisjonelt driver utvikling og kursing av medarbeidere ikke gir den effekten vi kan oppnå ved å være bevisst hva som trigger endring og endre kontekst for å styrke dette. Jeg fikk godt innblikk i forskning  og metodikk for å forstå våre vaner og automatiske handlingsmønstre, som bidrar til at vi ikke klarer å opprettholde endring over tid, og hva som skal til for å bygge et utviklingsløp som skaper varige endringer. Dette har gitt meg et helt annet utgangspunkt for hvordan jobbe med medarbeider-, leder- og organisasjonsutvikling.”

Solveig Risan, HR manager, Flügger