Skip to main content Skip to search

Fag

FAG OG LITTERATUR

Interessert i å lære mer om growth og fixed mindset?

VIL DU LÆRE MER OM GROWTH MINDSET OG ATFERDSØKONOMI? VI ANBEFALER DISSE BØKENE:

Mindset: The new psychology of succsess (2016) er en bestselgende bok av professor Carol Dweck. Dewck beskriver hvordan fixed og growth mindset kan påvirke alt fra prestasjoner, utdanning og arbeidsliv til idrett og kunst. Boka passer for alle som vil vite hvordan fixed og growth mindset kan påvirke prestasjoner.

 

Thinking fast and slow (2011) av Daniel Kahneman handler om to måter å ta beslutninger på. Kahneman beskriver dem som System 1 (det raske systemet, eller autopiloten) og System 2 (det langsomme systemet, eller den rasjonelle aktøren). Når vi bruker System 1, tar vi valg som gir umiddelbar effekt. Når vi bruker det andre systemet, bruker vi mer tid og vi tar valg som gir oss fremtidige gevinster. Boka er basert på mange års forskning av blant andre Kahneman selv og hans kollega Amos Tversky. Et av hovedpoengene i boka er at vi ofte bruker System 1 når vi burde brukt System 2.

 

Nudge: Improving decitions about health, wealth and happiness (2009) av Cass Sunstein og Richard Thaler forklarer hvordan vi kan «lure» System 1, som Kahneman beskriver. Ved hjelp av små, enkle tiltak (kalt nudge eller dytt) kan vi ta bedre valg for oss selv og for samfunnet. Cass og Sunstein diskuterer også de etiske sidene ved å bruke nudge.

 

Mestringskoden (2015) av vår egen Jon Ivar Johansen . Den selges i utvalgte bokhandler og kan bestilles her.

God lesing!