Skip to main content Skip to search

GROWTH MINDSET SURVEYS

Undersøkelsen -Growth Mindset Survey- bygger på mange års forskning til de anerkjente professorene Amy Edmondson, Carol Dweck, Anders Ericsson og Angela Duckworth om henholdsvis psykologisk trygghet, «growth mindset», læringsbetingelser og motivasjon for å nå et langsiktig mål. Forskningen viser at disse områdene er grunnlaget for, og helt nødvendig for å utvikle en kultur for innovasjon, endring og rask læring i en bedrift som ønsker å bli en vinner i et stadig mer krevende og disruptivt marked. Kontakt oss for tilbud om pris. Inkludert i gjennomførelsen av en slik undersøkelse på et team:

  • Gjennomgang av resultat fra undersøkelsen med en av våre erfarne konsulenter
  • Alle deltagere får tilsendt undersøkelsen per SMS eller g-mail
  • Svarene blir analysert og gitt til dere
  • Analysene viser en overordnet indeks for grad av growth mindset, resultat for hver enkelt påstand og sammendrag for de fem hovedområdene som gjør det tydelig hvor fokus fremover bør være
  • Fra undersøkelsen sendes ut til svarene er ferdig bearbeidet går det ikke mer enn en uke

 

Kontakt oss i dag på post@nudgeit.no eller ring +47 416 11 462