Nyere forskninger viser at en viktig forutsetning for at bedrifter lykkes med endringsprosesser nettopp er hvilken bedriftskultur som preger dem.

Å ha en kultur med psykologisk trygghet gjør at medarbeidere tør å feile, og gjennom det bli nysgjerrige på å lære nye ting uten at de frykter for personlige konsekvenser. For å utvikle seg og løse de utfordringer som kommer vil bedrifter være avhengig av en slik kultur.

Microsoft har skjønt dette, og innfører et nytt rammeverk for ledere som bygger på en Growth kultur og mindset.

Er du nysgjerrig og har lyst til å måle grad av Growth og Fixed mindset i din organisasjon, har Nudgeit AS en analyse som gjør dette. Ta kontakt med hos på post@nudgeit.no

Link til Microsoft artikkel.

https://www.businessinsider.com/microsoft-is-using-growth-mindset-to-power-management-strategy-2019-11