Skip to main content Skip to search

KULTURKARTLEGGING

KULTURKARTLEGGING

Har dere en fixed eller en growth kultur?

GROWTH ELLER FIXED KULTUR?

For å lykkes i dagens samfunn, bør virksomheter være endringsvillige. Noen virksomheter er innovative og er dyktige til å endre seg etter markeds behov. Andre virksomheter er ikke like flinke. Hvorfor er det slik? Ifølge professor Carol Dweck ved Stanford University har noen virksomheter en growth kultur og andre en fixed kultur. En growth kultur kjennetegnes av ledere som setter høye, krevende mål, fokus på læring, innovasjon og konstruktiv feedback.

I en fixed kultur er de ansatte redde for å gjøre feil og fokuset er ikke på læring, men på å finne og straffe de som gjør feil. Vil du vite om dere har en kultur som fremmer læring og innovasjon? Gjennom vårt unike kartleggingsverktøy Growth Culture Survey™ kan vi hjelpe din bedrift å avdekke deres growth potensiale.

SLIK FUNGERER DET

VI FINNER UT

Vi finner ut i fellesskap hvilke behov deres virksomhet har

VI BLIR ENIGE

NUDGEit sender ut Growth Culture Survey™ på epost eller SMS til alle bedriftens ansatte

VI TESTER UT

Alle ansatte svarer på undersøkelsen

VI UTFØRER

NUDGEit bearbeider svarene og fremstiller resultatene

SPESIALTILPASS EN NUDGE

Vi holder tett kontakt under hele prosessen fordi vi tror at oppfølging er viktig for å
kunne tilpasse våre tjenester best mulig.

    [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]