Skip to main content Skip to search

Kundereferanser

CC Mat

Matvarekjeden CC Mat holder til i byene rundt Mjøsa. Butikkene må konkurrere på service ettersom de ikke kan konkurrere med lavpriskjedene på pris. I 2016 startet NUDGEit en prosess der CC Mat satt seg som mål å bli best på opplevd kundeservice. CC Mat har brukt både kartleggingsverktøyene Growth Culture Survey og Growth Team Survey samt myNUDGE og NUDGEadvise for å komme nærmere målet sitt. Det økonomiske resultatet for 2017 er det beste kjeden har hatt så lang og alle butikkene rykket opp fra å være blant de 120 dårligste butikkene i MENY-kjeden til å være blant de 30 beste.

USBL

USBL er et av Norges største boligbyggelag. I 2016 satt USBL i gang interne prosjekter for å øke nysalg, sikre kundelojalitet og redusere kundefrafall. USBL ønsker å utvikle seg videre innenfor alle tjenesteområder og bli en serviceorientert organisasjon. Prosjektet skal gå over to år. Så langt har vi blant annet gjennomført Growth Culture Survey for å måle utviklingspotensial, samt definert mestringsmål og beste praksis på kritiske kundeområder. Etter ett år med prosess, er beste praksis helt eller delvis etablert i alle avdelinger.

Creuna

Creuna er et nordisk kommunikasjonsselskap. De ønsker å utvikle en mer Growth kultur i hele virksomheten og videreutvikle salgsorganisasjonen sin. Hittil har NUDGEit levert Growth Culture Survey og Growth Team Survey for å finne ut hvordan kulturen er som helhet og i enkelte team.

Sergel

Sergel Norge betjener kunder innenfor et eller flere av forretningsområdene fakturaservice, restkontoservice og inkasso. De ønsker å etablere en felles ledelsesfilosofi med fokus på struktur, tydelighet og forutsigbarhet. Planen er å implementere en langsiktig leder- og kulturutviklingsprosess der NUDGEit vil levere Growth Culture Survey og Growth Team Survey.