Har du tenkt på hvorfor motstand kan ha forskjellig effekt på folk? Noen mennesker som møter motstand kan bli veldig motiverte og prøve å nå målet selv om det er vanskelig. Andre kan møte samme motstand, men gi opp med en gang. Hvorfor er det sånn? Mange vil si at det dreier seg om intelligens, talent eller motivasjon, men svaret kan faktisk være at de har forskjellig mindset.

Ifølge professor Carol Dweck kan alle mennesker plasseres på et kontinuum mellom ytterpunktene fixed og growth mindset. Mindset i denne sammenhengen betyr innstillig til endring. En person med et fixed mindset er lite endringsvillig og gir fort opp dersom han eller hun ikke mestrer en oppgave. De tror ofte at talent er nødvendig for å mestre en oppgave og at talent er en medfødt egenskap. Derfor nytter det ikke å jobbe hardt eller prøve igjen når man ikke lykkes første gang. En person med et growth mindset derimot, er innstilt på at endring er vanskelig og at suksess krever mye jobbing. I tillegg tror de at egenskaper som talent og intelligens kan endre seg over tid. Talent og intelligens kan faktisk trenes opp!

Ny forskning viser at også organisasjonskulturer kan beskrives som fixed og growth. Dweck og hennes kolleger tok utgangspunkt i en rekke Fortune 1000 selskaper og spurte både ansatte og ledere hva de mente kjennetegnet kulturen deres. Blant annet viste undersøkelsen at teamarbeid og tillit er mer fremtredende i organisasjoner som tenderer mot en growth kultur enn organisasjoner som tenderer mot en fixed kultur. Bedrifter med en growth kultur er faktisk 65% mer innovative enn bedrifter med en fixed kultur.