Onsdag 2. mai klokken 09.00 gikk Atferdskonferansen 2018 av stabelen på Grand hotell i Oslo. Hovedtemaene for konferansen var atferdsøkonomi og growth mindset. Atferdsøkonomi er en fagdisiplin som studerer hvordan individer tar beslutninger med hensyn på psykologi. Growth mindset handler om hvordan innstilling til endring påvirker atferdsendring. De med et growth mindset er innstilt på at endring ikke er avhengig av medfødte egenskaper som talent og intelligens, men heller innsats og trening. De med et fixed mindset tror at det er egenskaper som talent og intelligens som er avgjørende for atferdsendring og mestring.

Første foredragsholder ut var professor Ingunn Sandaker ved OsloMet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Hun sørget for at publikum fikk en innføring i hva atferdsøkonomi er og hvilket fortrinn den kunnskapen har gitt i både politikk, folkehelse og økonomi i virksomheter og statelige institusjoner i hele verden.

Vår hovedgjest fra USA, Dan Heath fra Duke University skapte stort engasjement blant konferansedeltakerne da han snakket om hvordan ledere og ansatte kan dra nytte av et atferdsperspektiv for å skape positiv endring i sin egen virksomhet. Han ga mange konkrete eksempler på hvordan «elefanten» (våre følelser) og «rytteren» (vår rasjonalitet) kan motiveres til å ta kloke valg ved hjelp av enkle, konkrete steg.

Etter lunsj ble det trukket ut seks heldige vinnere av en Growth Team Survey fra NUDGEit. Growth Team Survey er en unik undersøkelse fra NUDGEit som kartlegger om kulturen i et lederteam tenderer mot fixed eller growth kultur. Growth Team Survey gir et klart bilde av den nåværende kulturen i et lederteam og den viser akkurat hvor skoen trykker med tanke på videre endringsprosesser.

I den siste delen av konferansen viste norske ledere hvordan de har brukt atferdsøkonomi og growth mindset for å skape endring i sine virksomheter. Ole Roterud, direktør for partnermarked i Microsoft Norge, Torstein Harildstad, CEO i Creuna Norden og Bjørn Forslund, CEO i Target Everyone hadde alle hver sin vinkling på hvordan et atferdsperspektiv kan bidra til å skape positive endringer over tid.

Vi i NUDGEit er meget fornøyde med Atferdskonferansen 2018 og har allerede begynt å tenke på Atferdskonferansen 2019.

Ses vi neste år?