NUDGEit er stolte og blir motiverte av å samarbeide med konsulentene i Marshmallow marshmallow.no som gjennomfører lederutvikling som beviselig endrer atferd. Med 2 av sine prosjekter i 2020 er de nominert til Konsulentprisen av Konsulentguiden og Virke. NUDGEit leverer de verktøy som brukes til å måle de endringene som skjer i endringsprosessene. Du kan lese mer om de gjennomførte oppdragene her https://www.konsulentguiden.no/konsulentprisen/hvordan-gjennomfore-lederutvikling-som-beviselig-endrer-atferd/ 

Ta kontakt på post@nudgeit.no dersom du ønsker mer informasjon.