Skip to main content Skip to search

Kari Gundersen

Kari Gundersen

Prosjektmedarbeider

Kari har lang erfaring innen økonomi og salg, blant annet fra Telenor. Hun er opptatt av god kundedialog og ryddige prosesser. Kari har økonomiutdanning fra Handelshøyskolen BI.