Skip to main content Skip to search

UNDERcover©

UNDERcover ©

UNDERcover© INVITERER DIN BEDRIFT OG DINE EVC KUNDER
(EXTREEMLY VALUABLE CUSTOMER).

UNDERcover©

Ved å bruke vår tjeneste UNDERcover© inviterer din bedrift dine EVC kunder (Extreemly Valuable Customer) som kun utgjør en liten andel av totalantall kunder til å hjelpe deg. Forskning viser at vi alle har en tendens til å bekrefter oss selv (kalt confirmation bias), og at vi derfor overser vårt eget forbedringspotensial. Så hvordan sikrer at dere får ærlig og verdifull tilbakemelding på det dere gjør? EVC kundene vet hvor skoen trykker, og kan gi viktig innsikt i hvordan dere kan bli enda bedre på det dere gjør.

Tjenesten egner seg godt for f.eks. butikkjeder der målet er å sørge for at alle ansatte følger beste praksis. Kundens respons sendes umiddelbart til butikken, kjedekontoret eller dit det er ønskelig. Umiddelbar tilbakemelding er en av de viktigste faktorene for forbedring og endring.

SLIK FUNGERER DET

VI FINNER UT

Vi finner ut i fellesskap hvordan innholdet i myNUDGE bør utformes for å møte deres behov og mål

VI TESTER UT

Vi tester ut myNUDGE på et mindre utvalg først for å forsikre oss om ønsket effekt

EVENTUELLE ENDRINGER

Vi gjør eventuelle justeringer og tester myNUDGE i utvalget på nytt

VI LANSERER

Vi lanserer myNUDGE for alle som er aktuelle

KOM I GANG MED UNDERcover©

Vi holder tett kontakt under hele prosessen fordi vi tror at oppfølging er viktig for å
kunne tilpasse våre tjenester best mulig.